IFC razem z APS Holding stawią czoła niespłaconym kredytom w Europie Wschodniej i Południowej

15/05/14

Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), członek Grupy Banku Światowego, podpisała umowę z firmą APS Holding, specjalizującą się w zarządzaniu inwestycjami i obsłudze aktywów zagrożonych. Współpraca obejmuje zakup portfolio niespłaconych długów, co umożliwi firmom i konsumentom prywatnym odnowienie dostępu do zasobów finansowych.

 
IFC wniesie do transakcji prawie 20 milionów euro, przeznaczonych na wspólną akwizycję portfolio aktywów zagrożonych, w tym kredytów konsumenckich i mieszkaniowych, a także kredytów udzielanych małym i średnim przedsiębiorcom. Partnerstwo z APS w samej Rumunii pomoże rozwiązać blisko 30 000 problematycznych sytuacji kredytowych. Zakup skutkować będzie wykreśleniem kwot należnych z bilansów księgowych banków i uwolnieniem kapitału na nowe pożyczki.

 
Martin Machoň, założyciel i CEO APS komentuje transakcję następująco: „Jesteśmy dumni z partnerstwa z IFC, dostrzegamy również potencjał rozszerzenia naszej współpracy i zwiększenia dostępu do kredytów dla firm, które tego potrzebują.”

 
APS Holding z siedzibą w Republice Czeskiej planuje skup niespłaconych kredytów w Bułgarii, Czarnogórze, Rumunii, Serbii, a potencjalnie również w pozostałych krajach Europy Wschodniej i Południowej.

 
„Projekt ten wpisuje się w szerzej zakrojony proces budowania potencjału reagowania kryzysowego, efektywnie wdrażany przez firmę IFC w wielu krajach”, mówi K. Aftab Ahmed, Dyrektor ds. Instytucji Finansowych IFC. „Dzięki takim inwestycjom banki mogą nieprzerwanie udostępniać środki finansowe firmom i osobom prywatnym, co stanowi niezbędny mechanizm ożywienia gospodarczego.”

 
Inicjatywa ta jest częścią Programu Odzyskiwania Wierzytelności i Aktyw (DARP) wdrażanego przez firmę IFC, który obejmuje nabywanie i zarządzanie aktywami zagrożonymi, przywracanie rentowności podmiotom gospodarczym i restrukturyzację małych i średnich przedsiębiorstw. Na dzień wydania informacji prasowej IFC zobowiązała się do udostępnienia 1 miliarda dolarów z zasobów własnych oraz zorganizowania kolejnych 2,7 miliardów dolarów. IFC z pomocą DARP umożliwiła bankom odciążenie prawie 25 miliardów dolarów w nieobsługiwanych kredytach, a także znormalizowała zobowiązania sześciu milionów gospodarstw domowych oraz małych i średnich firm, chroniąc wiele osób prywatnych i przedsiębiorstw przed utratą zasobów finansowych lub pracy.

 

O firmie IFC
IFC, członek Grupy Banku Światowego, to największa globalna agencja rozwoju,
skoncentrowana wyłącznie na sektorze prywatnym. Współpracując z prywatnymi przedsiębiorstwami w ponad 100 krajach, korzystamy z własnego kapitału, doświadczenia i wpływów, aby eliminować skrajne ubóstwo i szerzyć wspólny dobrobyt. W roku fiskalnym 2013 nasze inwestycje osiągnęły najwyższą jak dotąd wartość niemal 25 miliardów dolarów, co pozwoliło nam wykorzystać potencjał sektora prywatnego w tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwiązać jeden z najbardziej palących problemów rozwojowych świata. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową http://www.ifc.org/www.ifc.org.