APS w 2014 osiągnęła rekordowy wolumen gwarancji bankowych na niespłacone kredyty

12/01/15

Firma APS Holding SE podsumowuje najważniejsze osiągnięcia w trzech kluczowych dziedzinach branży w 2014 roku:

 1. Gwarancje bankowe;
 2. Zarządzanie funduszami;
 3. Operacje.

 
W 2014 roku firma APS udzieliła gwarancji i inwestowała w 11 portfolio nieobsługiwanych kredytów w 5 krajach: w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii, Polsce i Rumunii.

 • Pięć z nich było portfoliami kredytów zabezpieczonych, natomiast w przypadku sześciu z nich kredyty były niezabezpieczone.
 • Łączna wartość jedenastu portfolio kredytów wynosi około 1,45 miliarda euro. Wartość nominalna pięciu zabezpieczonych portfolio to około 1,4 miliarda euro, zaś sześć portfolio kredytów niezabezpieczonych posiada wartość nominalną 58 milionów euro.
 • Na jedenaście portfolio składa się w sumie 34 684 kredytów indywidualnych, z czego 5 748 kredytów zabezpieczonych i 28 936 kredytów niezabezpieczonych.
  APS zajmie się ich kompleksową obsługą.

 
Istotne osiągnięcia działu ds. Zarządzania Funduszami APS w 2014 roku:

 • Bardzo dobre wyniki ALPHA, drugiego funduszu inwestycyjnego APS w trzecim kwartale 2014 roku.
 • Fundusz ALPHA zainwestował w 13 portfolio niespłaconych kredytów o łącznej wartości nominalnej 1,24 miliarda euro.
 • APS i IFC porozumiały się w sprawie wspólnego finansowania sprawozdania zarządczego dla IFC, BETA. BETA dokonała pierwszej udanej inwestycji w trzecim kwartale 2014 roku.

 
Firma APS rozszerzyła zarówno zakres działalności, jak i jej obszar geograficzny, otwierając w listopadzie 2014 filię w Grecji.

 
APS świadczy kompleksowe usługi w zakresie inwestycji, doradztwa, odzyskiwania i zarządzania aktywami. Firma APS powstała w 2004 roku jako podmiot świadczący usługi zbiorcze związane z obszernym portfolio kredytów dla klientów detalicznych w Czechach. APS stopiowo przekształciła się w niezależną platformę do zarządzania aktywami w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Siedziba firmy znajduje się w czeskiej Pradze. APS zatrudnia ponad 350 osób w 7 krajach: Czechach, Bułgarii, Grecji, Polsce, Rumunii, Serbii i Słowacji. Firma APS w ciągu ostatnich 10 lat nabyła ponad 66 portfolio niespłaconych kredytów o ponad 265,000 ekspozycjach. Aktualna wartość nominalna aktywów zarządzanych przez firmę wynosi około 2,7 miliardów euro. APS zarządza w tej chwili trzema funduszami inwestycyjnymi posiadajacymi zobowiązania inwestycyjne o wartości około 55 milionów euro.