Firma APS przejmuje portfolio wierzytelności o wartości ponad 23 milionów euro

08/06/16

APS Holding wzmacnia swoją pozycję na rynku, przejmując do zarządzania drugie z największych portfolio kredytów sprzedanych w Republice Czeskiej w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Łączna wartość wierzytelności w portfolio przekracza 23 miliony euro. Sprzedającym jest duża międzynarodowa instytucja finansowa.

 
Portfolio zostało nabyte przez spółkę córkę szwajcarskiej firmy DMM Holding AG (DDM) i składa się z dziesiątek tysięcy niezabezpieczonych kredytów konsumenckich.

 
„Od momentu wejścia na rynek czeski skupiamy się na transakcjach inwestycyjnych, związanych z niezabezpieczonymi niespłaconymi kredytami klientów detalicznych. Ten istotny zakup wzmocni naszą pozycję na rynku środkowoeuropejskim”, stwierdza Hustav Hultgren, CEO firmy DDM.

 
„Ogromnie cenię fakt, że firma DDM ponownie wybrała APS jako partnera w zarządzaniu portfoliem. Ta istotna transakcja wzmocni pozycję APS jako czołowego administratora nieobsługiwanych kredytów na rynku czeskim”, podsumowuje Martin Hubáček, Country Manager firmy APS.