Hellenic Bank i APS podpisały umowę w sprawie zarządzania aktywami związanymi z nieruchomościami oraz kompleksowej obsługi portfolio ekspozycji nieobsługiwanych

11/01/17

Hellenic Bank Public Company Ltd i APS Holding a.s. w dniu 10 stycznia 2017 podpisały porozumienie w sprawie zarządzania aktywami związanych z nieruchomościami oraz kompleksowej obsługi portfolio ekspozycji nieobsługiwanych.

 
W tym celu założona zostanie nowa firma, w której bank otrzyma 49% udziałów, zaś firma APS Recovery Cyprus Ltd będzie udziałowcem większościowym (51%). Działania dotychczasowego Oddziału ds. Zarządzania Zaległościami banku, wraz z zasobami niezbędnymi do samodzielnej realizacji tych zadań, zostaną przekierowane na nową spółkę, w zamian za pozytywne ustosunkowanie się.

 
Nowa kadra zarządzająca spółki składać się będzie z pracowników Hellenic Bank, w tym Dyrektor Wykonawczej banku, Kiki Papadopoulou, która aktualnie zajmuje stanowisko menedżer Oddziału ds. Zarządzania Zaległościami. Nowo powstająca firma przejmie również około 160 pracowników tego oddziału.

 
Należy podkreślić, że bank zachowa prawa własności do portfolio ekspozycji nieobsługiwanych oraz aktyw związanych z nieruchomościami. Nowa spółka ma zgodnie z oczekiwaniami obsługiwać portfolio niespłaconych kredytów o wartości około 2,4 miliardów euro.

 
APS Holding a.s. to firma specjalizująca się w obsłudze wierzytelności, działająca w 11 krajach europejskich w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Uczestnictwo w powyższym projekcie poprzedzała wymagająca procedura przetargowa.

 
Porozumienie to ma ogromne znaczenie strategiczne dla Banku Hellenic, wpisuje się również w realizowaną przez grupę strategię reorganizacji i transformacji modelu biznesowego. Główne filary tej strategii to redukcja ekspozycji nieobsługiwanych, wzrost wolumenu nowych kredytów w celu zwiększenia udziału w rynku oraz wzrost zysków banku dzięki pozostałym usługom bankowym.

 
Tworząc największą platformię do zarządzania aktywami związanymi z nieruchomościami i obsługi wierzytelności na rynku cypryjskim, bank będzie mógł bardziej efektywnie zarządzać ekspozycjami nieobsługiwanymi oraz rozwijać, rozbudowywać i ulepszać proces ich odzyskiwania, z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia firmy APS. Co więcej, uzyska lepsze możliwości alokacji zasobów przeznaczonych do zarządzania i rozwoju portfolio kredytów obsługiwanych, dzięki wykorzystaniu zwiększonej płynności finansowej. Umożliwi to również kontynuowanie procesu cyfryzacji, optymalizacji porządku korporacyjnego oraz dostosowania procedur do coraz bardziej rozbudowanych ramowych zasad zgodności.

 
Finalizacja transakcji podlega zatwierdzeniom i pozwoleniom wydawanym przez odpowiedni podmiot regulacyjny oraz pozostałe urzędy. Planowana jest na koniec pierwszego kwartału 2017 roku. Transakcja ta jednoznacznie wpisuje się w kierunek rozwoju wyznaczony przez wskazówki dla banków odnośnie niespłaconych kredytów, wydane przez Europejski Bank Centralny, w związku z czym w opinii Hellenic Banku jest to strategia najbardziej adekwatna z możliwych, zmierzająca do zdecydowanego rozwiązania problemu.

 
Doradcą finansowym transakcji jest firma Alantra, a doradcą prawnym Clifford Chance. Doradztwem związanym z prawem pracy zajmuje się firma George Z. Georgiou & LLC. W sprawach lokalnego prawa doradza kancelaria Antis Triantafyllides and Sons LLC. W kwestiach prawa cypryjskiego doradzają firmie APS kancelarie JŠK/PONTES i Antoniou McCollum & Co.

 
Pozostałe szczegóły umowy, w tym warunki handlowe i finansowe, zostaną ogłoszone pod koniec pierwszego kwartału 2017 roku, po sfinalizowaniu transakcji.