APS wchodzi na rynek chorwacki, dokonując zakupu portfolio o wartości nominalnej ponad 100 milionów euro

15/02/17

APS Holding a.s. (APS) wkracza na rynek chorwacki, przeprowadzając udaną akwizycję portfolio niespłaconych kredytów o łącznej wartości nominalnej znacznie przekraczającej 100 milionów euro. Nowo założona filia firmy już w pierwszej połowie 2017 roku ma mieć ponad 40 pracowników.

 
Akwizycja obejmuje zabezpieczone i niezabezpieczone kredyty dla przedsiębiorców, przy czym zabezpieczeniem jest najczęściej nieruchomość o charakterze mieszkalnym, handlowym lub przemysłowym. Portfolio odkupiono od banku Hrvatska Poštanska, po uzyskaniu opinii aprobującej od Chrowackiego Banku Narodowego.

 
Martin Machoň, CEO firmy APS: „Naszym głównym celem jest zarówno pomaganie bankom w rozwiązywaniu problemów z niespłaconymi kredytami, jak i pomoc dłużnikom w oddłużeniu na uczciwych i obopólnie korzystnych warunkach. Na rynek chorwacki chcemy wnieść nasze najlepsze praktyki i doświadczenia zdobyte w oparciu o ponad 500 000 rozwiązanych przypadków windykacji w ciągu 13 lat działalności na rynkach europejskich. Poszukujemy również innych możliwości inwestycyjnych na dynamicznie się rozwijającym rynku chorwackim.”

 
Z początkiem 2016 roku APS rozszerzyła swoją działalność na Chorwację, Cypr i Węgry. Ekspansja na Cyprze odbywa się za pośrednictwem spółki typu joint venture zawiązanej z bankiem Hellenic (przy czym APS posiada 51% udziałów, a Hellenic 49 %). Nowo powstała spółka będzie obsługiwać portfolio niespłaconych kredytów o łącznej wartości 2,4 miliarda euro. Transakcja ta została zatwierdzona przez Europejski Bank Centralny oraz Bank Centralny Republiki Cypru. Filia APS na Węgrzech funkcjonuje od stycznia 2017 roku.

 
W związku z tym, że transakcje w Chorwacji zakończyły się sukcesem, spólka APS zdecydowała się założyć stałą filię w Zagrzebiu, obsługującą portfolia niespłaconych kredytów.

 
Victor Angelescu, CEE Regional Director firmy APS: „W pierwszej połowie 2017 roku planujemy zatrudnienie około 40 specjalistów do spraw windykacji należności, analityków oraz innych doświadczonych i kompetentnych osób. Portfolio banku Hrvatska Poštanska to dla nas tylko punkt wyjścia do ekspansji na rynek chorwacki, oczekujemy bowiem sukcesów również w kilku innych przetargach, realizowanych w pierwszym kwartale 2017 roku. Choć zatrudniliśmy już pierwszych pracowników, nadal poszukujemy ambitnych i utalentowanych osób, posiadających doświadczenie nie tylko w dziedzinie odzyskiwania wierzytelności z niespłaconych kredytów.”

 
Viktor Levkanič, Investment Director APS: „W akwizycjach obejmujących niespłacone kredyty w Chorwacji aktywnie uczestniczyliśmy od początku 2015 roku, kiedy na rynku pojawiła się pierwsza pokaźna transakcja. Do tego czasu zdążyliśmy zrozumieć lokalny rynek oraz nawiązać niezbędne kontakty. Wierzymy w potencjał lokalnego rynku dla przyszłych inwestycji, jak również w długofalową korzystną sytuację na rynku nieruchomości i sytuację gospodarczą w ogóle.”

 
Akwizycja portfolio niespłaconych kredytów na rynku chorwackim dołącza do wolumenu funduszy kredytowych zarządzanych przez APS, obejmujących 75 portfolio niespłaconych kredytów o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 4,7 miliardów euro.