APS kupuje MARK Zrt. od Centralnego Banku Węgier

10/04/17

Centralny Bank Węgier (Magyar Nemzeti Bank), jedyny udziałowiec MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, podjął decyzję o sprzedaży firmy spółce APS Investment s.r.o., będącej członkiem holdingu APS Group.

 
MARK wejdzie w struktury spółki APS na rynku węgierskim, pełniąc rolę spółki zajmującej się akwizycjami i obsługą niespłaconych kredytów, zaciągniętych przez
podmioty gospodarcze. Firma powstała w 2014 roku. Posiada odpowiednią infrastrukturę funkcjonalną do zarządzania portfoliami niespłaconych kredytów, ze szczególnym uwzględnieniem kredytów dla przedsiębiorców.

 
Martin Machoň, CEO firmy APS: „Bardzo się cieszymy, że firma MARK dołączy do naszej międzynarodowej sieci ekspertów. Akwizycja MARK to kolejny krok w kierunku wzmacniania naszej infrastruktury. Skoncentrujemy się na akwizycjach i obsłudze portfolio niespłaconych kredytów w dużych wolumenach, zgodnie z najwyższymi profesjonalnymi standardami.”

 
Viktor Levkanič, Investment Director APS: „Przez ostatnie ponad dwa lata aktywnie uczestniczyliśmy na Węgrzech w transakcjach związanych z niespłaconymi kredytami, głównie zaś zabezpieczonymi kredytami dla przedsiębiorców i kredytami mieszkaniowymi. Wierzymy w potencjał węgierskiego rynku dla przyszłych inwestycji, jak również w długofalową korzystną sytuację ekonomiczną w regionie.”

 
Spółka APS wraz z funduszem Balbec Capital LP w marcu 2017 nabyła portfolio niespłaconych kredytów, składające się z kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości
138,9 milionów euro (42,7 miliarda forintów). Portfolio to obsługiwać będzie filia APS Hungary Kft. Mocna pozycja na rynku węgierskim wpisuje się w strategię APS,
polegającą na poszukiwaniu możliwości inwestycyjnych w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej.

 
Na początku 2016 roku APS rozszerzyła swoją działalność na Chorwację, Cypr i Węgry. Ekspansja na Cyprze odbywa się za pośrednictwem spółki typu joint venture zawiązanej z bankiem Hellenic (przy czym APS posiada 51% udziałów a bank Hellenic 49%). Nowo powstała spółka będzie obsługiwać portfolio niespłaconych kredytów o wartości 2,4 miliarda euro. Transakcja uzyskała opinię zatwierdzającą Europejskiego Banku Centralnego oraz Banku Centralnego Republiki Cypru. Filię w Chorwacji otwarto w styczniu 2017 roku a jej pierwszą akwizycją jest nabycie portfolio niespłaconych długów zaciągniętych przez podmioty gospodarcze, o wartości nominalnej ponad 100 milionów euro.