Firma APS zakupiła jedno z największych portfolio długów w Europie Południowo-Wschodniej, o łącznej wartości 448 milionów euro ekspozycji bilansowych brutto.

07/06/17

Spółka APS Delta s.r.o., członek grupy APS Holding a.s., nabyła portfolio nieobsługiwanych kredytów o łącznej wartości 448 milionów euro ekspozycji bilansowych brutto (wartość na dzień 30 kwietnia 2017). Portfolio odkupiono od banku Zagrebačka Banka d.d., po uzyskaniu opinii aprobującej od Chorwackiego Banku Narodowego.

 
Akwizycja obejmuje zarówno zabezpieczone, jak i niezabezpieczone kredyty klientów firmowych i prywatnych. Największy pakiet wierzytelności składa się z trudnych długów klientów korporacyjnych oraz zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzytelności niewypłacalnych klientów detalicznych. APS rozbudowała w ten sposób wolumen obsługiwanych przez siebie funduszy kredytowych obejmujący jak dotąd 77 portfolio niespłaconych kredytów o łącznej wartości nominalnej ponad 5,1 miliardów euro.

 
Martin Machoň, CEO firmy APS: „Realizując nową akwizycję, akcentujemy zainteresowanie firmy APS inwestowaniem na rynku europejskim. Poszukujemy nowych możliwości inwestycyjnych i wspieramy działania banków związane z redukcją zadłużenia, zapewniające długofalowy i zrównoważony wzrost ekonomiczny. Rola podmiotów inwestujących w niespłacone kredyty znacznie wzrasta w aktualnej, bardzo zmiennej sytuacji ekonomicznej, kiedy powrót nieproduktywnego kapitału na rynek jest szczególnie istotny.”

 
Viktor Levkanič, Investment Director APS: „Bardzo się cieszymy, że przy tak strategicznej transakcji możemy współpracować z bankiem Zagrebačka. Proces transakcji trwa już prawie rok, co wiązało się dla nas z koniecznością zaangażowania licznego zespołu specjalistów od inwestycji oraz profesjonalnych doradców. Transakcja ta to dla nas druga największa akwizycja portfolio niespłaconych kredytów na rynku chorwackim przeprowadzona w 2017 roku, co potwierdza nasze zainteresowanie rynkami Bałkanów Zachodnich.”

 
Victor Angelescu, CEE Regional Director firmy APS: „Osiągnęliśmy mocną pozycję wyjściową na rynku, zaś nowa akwizycja to dla nas zarówno nowe możliwości, jak i jeszcze większa odpowiedzialność. Za cel stawiamy sobie znalezienie obopólnie korzystnych rozwiązań, dzięki którym dłużnicy będą mieli możliwość zredukowania wysokości ciążących na nich od dawna trudnych długów.”

 
Z początkiem 2017 roku firma APS znacznie wzmocniła swoją pozycję w regionie. Dzięki nabytym wcześniej portfoliom w Chorwacji (o wartości ponad 100 milionów euro) i na Węgrzech (138,9 milionów euro) oraz połączeniu typu joint venture z Hellenic Bank na Cyprze (51% udziałów w rękach APS a 49% dla Hellenic Bank, obsługa portfolio długów o wartości 2,4 miliardów euro), APS aspiruje do pozycji najszybciej rosnącego inwestora w branży wierzytelności trudnych, zajmującego się również obsługą nabytych portfolio.