APS kupuje portfolio nieobsługiwanych kredytów i pakiet usług zarządzania nieruchomościami od Hellenic Bank

03/07/17

Firma APS Holding a.s. nabyła portfolio nieobsługiwanych kredytów i pakiet usług zarządzania nieruchomościami od Hellenic Bank Public Company Ltd. Nowo założona spółka, APS Debt Servicing Cyprus Ltd, która przeprowadziła akwizycję, przejmie zarządzanie portfoliem nieobsługiwanych kredytów i aktywów powiązanych z nieruchomościami.

 
Akwizycję ogłoszono 11 stycznia 2017. Następnie przeprowadzone zostało postępowanie regulacyjne, mające na celu spełnienie wszystkich wymagań ustawowych. Ostatecznie firma APS Cyprus rozpoczęła działalność w dniu 3 lipca 2017. Spółka zajmie się obsługą kredytów o łącznej wartości 2,3 miliardów euro oraz aktywów powiązanych z nieruchomościami o wartości 150 milionów euro. Firma APS Cyprus powstała na początku 2017 roku. Udziałowcem większościowym z 51% jest holding APS, zaś Hellenic Bank posiada 49% udziałów. Całkowitą kontrolę na działalnością APS Cyprus sprawować będzie APS Holding. Przewidywana kwota sprzedaży operacji to 20,6 milionów euro. Transakcja finansowana jest z zasobów APS, z wykorzystaniem efektu dźwigni finansowej.

 
APS Cyprus skupuje operacje z puli obsługiwanej dotychczas przez Oddział Zarządzania Zaległościami banku Hellenic, z uwzględnieniem zasobów niezbędnych w celu samodzielnej obsługi portfolio. Bank podpisał z APS Cyprus dziesięcioletnią umowę o gwarantowanym poziomie usług, dotyczącą obsługi portfolio niespłaconych kredytów banku i nieruchomości. Prawo własności banku do aktywów pozostanie niezmienione.

 
Jak stwierdza Martin Machoň, CEO firmy APS: „Nowy zakup umożliwi nam stworzenie pierwszej platformy do obsługi wierzytelności na rynku cypryjskim. Staramy się rozwijać potencjał firmy APS Cyprus, dlatego poszukujemy nowych możliwości biznesowych. Profesjonalny zespół liczący około 130 specjalistów wraz z poprawiającą się sytuacją ekonomiczną stanowią solidny fundament dla naszych przyszłych dokonań.”

 
Victor Angelescu, CCE Regional Director firmy APS: „Osiągnęliśmy mocną pozycję wyjściową na rynku, co niesie z sobą zarówno nowe możliwości rozwoju, jak i ogromną odpowiedzialność. Naszym celem jest znalezienie obopólnie korzystnych rozwiązań, dzięki którym dłużnicy odzyskają kontrolę nad trudnymi wierzytelnościami. Uwolnienie aktyw zagrożonych jest korzystne zarówno dla lokalnych społeczności, jak i poszczególnych klientów indywidualnych.”

 
Viktor Levkanič, Chief Investment Officer firmy APS, dodaje: „Bardzo się cieszymy z możliwości współpracy z Hellenic Bank przy tak kluczowej transakcji, wierzymy również, że przedsięwzięcie to zapewni nam osiągnięcie systemowej roli na cypryjskim rynku wierzytelności trudnych. Model współpracy typu joint venture odpowiada najlepszym praktykom Europejskiego Banku Centralnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, wspierając również rozwój gospodarczy Cypru.”

 
Od początku 2017 roku APS znacznie wzmocniła swoją pozycję w regionie. Dzięki nabytym wcześniej portfolio w Chorwacji (o wartości przekraczającej 550 milionów euro) i na Węgrzech (138,9 milionów euro), APS aspiruje na pozycję najszybciej rozwijającej się firmy inwestującej i obsługującej wierzytelności trudne.