Przychody grupy inwestycyjnej APS za ubiegły rok wyniosły 26 milionów euro

03/07/17

Firma APS Holding a.s. osiągnęła przychody o całkowitej wartości 26,3 miliona euro i zysk w wysokości 4,9 miliona euro. APS już od pięciu lat wzmacnia swoją pozycję i kontynuuje ekspansję na rynku europejskim.

 
W 2016 roku firma APS rozpoczęła działalność w trzech krajach europejskich: w Chorwacji, na Cyprze i na Węgrzech. Spółka zawarła transakcje o łącznej wartości nominalnej 1,4 miliarda euro. Na dzień dzisiejszy inwestycje firmy poniesione w związku z akwizycjami w 2017 roku wynoszą ponad 600 milionów euro wartości nominalnej. W ramach spółki joint venture zawiązanej z bankiem Cypriot Hellenic spółka będzie obsługiwać portfolio niespłaconych kredytów o wartości 2,4 miliarda euro.

 
Martin Machoň, CEO firmy APS: „W ubiegłym roku uzyskaliśmy kluczową pozycję wśród czołowych europejskich inwestorów na rynku nieobsługiwanych kredytów. Mimo kosztownych inwestycji w Chorwacji, na Cyprze i na Węgrzech udało nam się utrzymać tendencje wzrostowe. Wszystkie te kraje posiadają istotny potencjał inwestycyjny, który planujemy wykorzystać w roku bieżącym. Aktualnie poszukujemy nowych możliwości biznesowych w Grecji i we Włoszech. Kraje te pod względem możliwości inwestycyjnych należą do najbardziej obiecujących regionów w Europie. Profity płynące z inwestycji chcielibyśmy wykorzystać na potrzeby ekspansji naszej firmy.”

 
Viktor Levkanič, Chief Investment Officer firmy APS, dodaje: „Skutecznie konkurujemy z globalnymi inwestorami. W ubiegłym roku zawarliśmy pierwszą w historii firmy transakcję powyżej miliarda euro. Myślę, że dzięki pogłębionej znajomości poszczególnych krajów nasza pozycja inwestorów na rynku europejskim znacznie wzrośnie.”

 
APS wraz z partnerami przeprowadza inwestycje w dziedzinie nieobsługiwanych kredytów, głównie zaś kredytów udzielanych podmiotom gospodarczym. Nadrzędnym celem firmy jest znalezienie rozwiązania, które umożliwiłoby dłużnikom odzyskanie kontroli nad własną sytuacją finansową i stopniowe rozliczenie się z wierzytelności. APS za pośrednictwem lokalnych filii kompleksowo zarządza procesem odzyskiwania długów, odsprzedawanych zazwyczaj przez banki, które dążą do zredukowania swojej ekspozycji kredytowej i wzmocnienia pozycji na rynku poprzez bieżącą sprzedaż pakietów długów.

 
APS działa głównie w Europie Środkowej i Południowej. Firma od kilku lat stanowi lidera na rynku rumuńskim, osiągnęła również kluczową pozycję w pozostałych krajach europejskich. APS dzięki poniższym akwizycjom znacznie wzmocniła swoją pozycję w regionie:

  • nabycie dwóch portfolio długów w Chorwacji o wartości nominalnej ponad 550 milionów euro
  • akwizycja na Węgrzech o wartości nominalnej niemal 140 milionów euro
  • spółka typu joint venture na Cyprze, zawiązana z Hellenic Bankiem (51% udziałów w rękach APS, 49% w posiadaniu Hellenic Banku), obsługa portfolio kredytów o wartości 2,4 miliarda euro.

 

Szczegółowe informacje na temat wyników Holdingu APS opublikowano w rocznym sprawozdaniu finansowym firmy.