News

03/07/17

APS kupuje portfolio nieobsługiwanych kredytów i pakiet usług zarządzania nieruchomościami od Hellenic Bank

Firma APS Holding a.s. nabyła portfolio nieobsługiwanych kredytów i pakiet usług zarządzania nieruchomościami od Hellenic Bank Public Company Ltd. Nowo założona spółka, APS Debt Servicing Cyprus Ltd, która przeprowadziła akwizycję, przejmie zarządzanie portfoliem nieobsługiwanych kredytów i aktywów powiązanych z nieruchomościami.   Akwizycję ogłoszono 11 stycznia 2017. Następnie przeprowadzone zostało postępowanie regulacyjne, mające na celu spełnienie… Czytaj dalej »

07/06/17

Firma APS zakupiła jedno z największych portfolio długów w Europie Południowo-Wschodniej, o łącznej wartości 448 milionów euro ekspozycji bilansowych brutto.

Spółka APS Delta s.r.o., członek grupy APS Holding a.s., nabyła portfolio nieobsługiwanych kredytów o łącznej wartości 448 milionów euro ekspozycji bilansowych brutto (wartość na dzień 30 kwietnia 2017). Portfolio odkupiono od banku Zagrebačka Banka d.d., po uzyskaniu opinii aprobującej od Chorwackiego Banku Narodowego.   Akwizycja obejmuje zarówno zabezpieczone, jak i niezabezpieczone kredyty klientów firmowych i… Czytaj dalej »

10/04/17

APS kupuje MARK Zrt. od Centralnego Banku Węgier

Centralny Bank Węgier (Magyar Nemzeti Bank), jedyny udziałowiec MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, podjął decyzję o sprzedaży firmy spółce APS Investment s.r.o., będącej członkiem holdingu APS Group.   MARK wejdzie w struktury spółki APS na rynku węgierskim, pełniąc rolę spółki zajmującej się akwizycjami i obsługą niespłaconych kredytów, zaciągniętych przez podmioty gospodarcze. Firma… Czytaj dalej »

21/03/17

APS nabywa na Węgrzech portfolio kredytów hipotecznych o wartości nominalnej 138,9 milionów euro

Firma APS Holding, a.s., wraz z filią Balbec Capital LP, partnerem na rynku węgierskim, przeprowadziła akwizycję portfolio niespłaconych wierzytelności, składające się z kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w UniCredit Bank Hungary. Wartość nominalna portfolio wynosi około 138,9 milionów euro (42,7 miliardów forintów). Portfolio obsługiwane będzie przez oddział APS Hungary Kft.   Partnerami finansowymi transakcji są fundusz inwestycyjny… Czytaj dalej »

15/02/17

APS wchodzi na rynek chorwacki, dokonując zakupu portfolio o wartości nominalnej ponad 100 milionów euro

APS Holding a.s. (APS) wkracza na rynek chorwacki, przeprowadzając udaną akwizycję portfolio niespłaconych kredytów o łącznej wartości nominalnej znacznie przekraczającej 100 milionów euro. Nowo założona filia firmy już w pierwszej połowie 2017 roku ma mieć ponad 40 pracowników.   Akwizycja obejmuje zabezpieczone i niezabezpieczone kredyty dla przedsiębiorców, przy czym zabezpieczeniem jest najczęściej nieruchomość o charakterze… Czytaj dalej »

11/01/17

Hellenic Bank i APS podpisały umowę w sprawie zarządzania aktywami związanymi z nieruchomościami oraz kompleksowej obsługi portfolio ekspozycji nieobsługiwanych

Hellenic Bank Public Company Ltd i APS Holding a.s. w dniu 10 stycznia 2017 podpisały porozumienie w sprawie zarządzania aktywami związanych z nieruchomościami oraz kompleksowej obsługi portfolio ekspozycji nieobsługiwanych.   W tym celu założona zostanie nowa firma, w której bank otrzyma 49% udziałów, zaś firma APS Recovery Cyprus Ltd będzie udziałowcem większościowym (51%). Działania dotychczasowego… Czytaj dalej »

18/11/16

Firma APS rozpoczęła negocjacje z bankiem Hrvatska Poštanska

APS i Hrvatska Poštanska Banka (Chorwacja) podpisały protokół ustaleń. Obie strony zobowiązały się do zawarcia aktu sprzedaży oraz nabycia portfolio niespłaconych kredytów dla przedsiębiorstw.   18 listopada 2016 Hrvatska Poštanska Banka podpisała protokół ustaleń ze spółką APS Delta S.A., funduszem należącym do grupy inwestycyjno-doradczej APS Holding a.s., dotyczący sprzedaży niespłaconych kredytów dla podmiotów gospodarczych.  … Czytaj dalej »

28/07/16

APS kupuje w Rumunii portfolio niespłaconych długów o wartości 1,3 miliarda euro

Sukcesem zakończyła się akwizycja dwóch portfolio niespłaconych kredytów o wartości nominalnej 1,33 miliarda euro przez APS Holding a.s. w Rumunii.   Akwizycja obejmuje zarówno zabezpieczone, jak i niezabezpieczone kredyty dla dużych firm oraz małych i średnich przedsiębiorców, przy czym zabezpieczenie najczęściej stanowią nieruchomości o charakterze mieszkalnym, handlowym lub przemysłowym. Wartość nominalna portfolio wynosi ponad 1… Czytaj dalej »

08/06/16

Firma APS przejmuje portfolio wierzytelności o wartości ponad 23 milionów euro

APS Holding wzmacnia swoją pozycję na rynku, przejmując do zarządzania drugie z największych portfolio kredytów sprzedanych w Republice Czeskiej w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Łączna wartość wierzytelności w portfolio przekracza 23 miliony euro. Sprzedającym jest duża międzynarodowa instytucja finansowa.   Portfolio zostało nabyte przez spółkę córkę szwajcarskiej firmy DMM Holding AG (DDM) i składa się… Czytaj dalej »