Opowiadanie
i wysłuchiwanie historii
to jedna z podstawowych
ludzkich potrzeb.