Dziś

APS Poland to czołowy inwestor w sektorze wierzytelności trudnych oraz windykacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Aktualnie za pomocą akwizycji, fuzji i konsolidacji staramy się dostosować nasze zasoby oraz personel do nowych wyzwań i zmian zachodzących na rynku polskim. Stawiamy sobie nowe cele i wyznaczamy priorytety związane z naszą specjalizacją, szczególnie zaś z nabywaniem portfeli wierzytelności zabezpieczonych.

APS Poland i grupa APS Holding funkcjonują na zasadzie obustronnego finansowania.

Dzięki temu firmie udało się zdobyć kilka kluczowych pozycji na rynku:

 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018