Wczoraj

Nasza firma zostaje zarejestrowana jako spółka akcyjna we Wrocławiu – stolicy polskiego rynku windykacyjnego.

2000

Rejestracja APS Holding, którego celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi rynku czeskiego. Menedżerem firmy zostaje Martin Machoň, który buduje ją praktycznie od zera.

2004

Wyniki firmy w Czechach są tak imponujące, zaś możliwości rozwoju na tyle ograniczone, że APS decyduje się na ekspansję do innych krajów europejskich.

2005

W międzyczasie spółka wdraża system zarządzania jakością ISO (9001: 2008).

Współpracujemy z 2150 partnerami na rynku B2B i B2C oraz ponad dwudziestoma klientami korporacyjnymi.

2005

Firma wchodzi w strukturę międzynarodowego holdingu APS.

2007

Pierwsze transakcje związane z obsługą nabytych portfeli wierzytelności opierają się na analizach typu due diligence portfeli bankowych.

2007

APS Polska kupuje z pięciu banków i innych firm działających na rynku polskim łącznie 6 portfeli wierzytelności, o wartości nominalnej ponad 2,2 miliardów złotych.

2007

Przeprowadzamy restrukturyzację portfeli nabytych w celu optymalizacji procesów biznesowych.

W międzyczasie dzięki akwizycji, fuzji i konsolidacji staramy się dostosować nasze zasoby oraz personel do nowych wyzwań i zmian zachodzących na rynku polskim.

2015

Stawiamy sobie nowe cele i wyznaczamy priorytety związane z naszą specjalizacją, szczególnie zaś z nabywaniem portfeli wierzytelności zabezpieczonych przez APS Holding oraz naszych partnerów inwestycyjnych.

2015

Firma APS Holding otwiera nową dywizję, zajmującą się obrotem nieruchomościami. Jest to dla nas jeden ze sposobów wykorzystania możliwości inwestycyjnych na środkowoeuropejskim rynku nieruchomości.

2015

APS Holding wkracza na rynek azjatycki i otwiera pierwszą filię w Wietnamie.

2015

Martin Machoň, CEO spółki, dawniej również jej akcjonariusz mniejszościowy, zostaje wyłącznym udziałowcem firmy APS Holding.

2015

Spółka rozwija się na tyle intensywnie, zwłaszcza pod kątem technologicznym, że APS Polska przenosi swoją siedzibę do nowoczesnego biurowca we Wrocławiu.

2016

Wdrażamy najnowsze rozwiązania w dziedzinie IT, które umożliwią nam powiązanie procedur windykacji należności ze wsparciem dla dłużników w ramach jednej usługi.

Wdrożenie obsługi akcji w ruchu przychodzącym (infolinie specjalistyczne) i inne usługi oparte na rozwiązaniach technicznych call oraz contact center.

2016

APS Holding skupuje w Rumunii portfele niespłaconych kredytów o wartości 1,3 miliardów euro. Jest to największy tego typu transakcja w Europie Południowo-Wschodniej.

2016

APS kupuje nieregularny portfel częściowo zabezpieczony nieruchomościami od Hellenic banku

2017

APS otwiera biura w Austrii oraz Bośni i Hercegowinie

2018