APS to jedna z największych firm zajmujących się windykacją wierzytelności trudnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Środkowo-Wschodniej.

Usługi

Jesteśmy jedną z największych firm inwestujących i zarządzających w sektorze wierzytelności trudnych w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej.
Realizujemy pełen zakres operacji, począwszy od outsourcingu i usług zarządzania na rzecz inwestorów instytucjonalnych, aż po nabywanie portfeli wierzytelności.

Bez względu na to, w ilu krajach mieszkają Twoi klienci i iloma językami mówią, jakim systemem prawnym się posługują, w jakiej sytuacji ekonomicznej się znajdują i jaki profil dłużnika reprezentują, ponad pięciuset ekspertów naszej firmy, w ośmiu krajach europejskich czeka, aby podjąć dla Ciebie szybkie, efektywne i etyczne działania windykacyjne.

Inwestujemy również w wierzytelności trudne dysponując funduszami, nad którymi sprawujemy doradztwo, ustanawianymi przez inwestorów instytucjonalnych i firmy rodzinne. APS to zaufany partner zarówno największych instytucji finansowych na świecie, jak i prywatnych inwestorów, wśród których znajduje się choćby IFC, członek Banku Światowego.

Zarządzamy

Na potrzeby naszych klientów stworzyliśmy rozbudowaną infrastrukturę windykacyjną, składającą się z ponad 300 specjalistów w zakresie dochodzenia należności. Pracujemy dla niezależnych inwestorów zarządzających całymi portfelami, a także dla firm poszukujących outsourcingu.

Realizujemy kompleksowy proces windykacji wymagany przez inwestorów instytucjonalnych, integralnie zespalając świadczone przez nas usługi z operacjami przeprowadzanymi przez klientów.

Kupujemy

Jesteśmy doświadczonym inwestorem w zakresie zakupu wierzytelności trudnych. Za nami doświadczenia z 82 udanych projektów. Mamy wystarczający potencjał, aby nabywać długi gospodarcze i konsumenckie, zarówno zabezpieczone, jak i niezabezpieczone. Dysponujemy środkami wystarczającymi do sfinansowania i przeprowadzenia dużych transakcji, o wartości nominalnej powyżej 1 miliarda euro, jednak tych zrealizowanych w regionie transakcji możemy jednak z powodzeniem dodać mniejsze portfele.

Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji obejmującą pełen cykl inwestycyjny, od jego rozpoczęcia i zakupu, aż po fazę zarządzania.