Cenimy sobie naszych Partnerów, dlatego zapewniamy im najlepszy poziom usług na rynku.

Windykacja

Bez względu na to, w ilu krajach zamieszkują Twoi klienci i iloma językami mówią, z jakiego systemu prawnego korzystają, w jakiej sytuacji ekonomicznej się znajdują i jaki profil dłużnika reprezentują, ponad pięciuset ekspertów naszej firmy, w ośmiu krajach europejskich jest do Twojej dyspozycji, aby podjąć dla Ciebie szybkie, efektywne i etyczne działania windykacyjne.

APS to jedna z najbardziej prestiżowych firm windykacyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Ściśle przestrzegamy jasno określonych zasad i procedur, zwłaszcza w sferze etycznej, w profesjonalny sposób pomagając dłużnikom w pomyślnym rozwiązaniu problemów dotyczących płatności.

Nasze osiągnięcia

 • 300 stanowisk call center i specjalistów od windykacji wierzytelności w regionie

 • Zarządzamy ponad 500 000 sald zadłużenia

 • Obsługujemy ponad 100 klientów takich jak: banki, zakłady ubezpieczeń, firmy leasingowe, telekomunikacyjne czy usługowe oraz z innych branż

 • Najwyższej jakości oprogramowanie i infrastruktura windykacyjna

Narzędzia windykacyjne

Dzięki zbudowanej przez nas infrastrukturze jesteśmy w stanie skutecznie zarządzać dużymi wolumenami wierzytelności gospodarczych i konsumenckich, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych.

Za cel stawiamy sobie przede wszystkim osiągnięcie porozumienia z dłużnikiem i znalezienie rozwiązania akceptowalnego dla obu stron. W przypadku braku możliwości rozwiązania ugodowego jesteśmy gotowi podjąć odpowiednie kroki prawne w celu odzyskania należności.

 • Windykacja długów z wykorzystaniem call center

  Nasi operatorzy mają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, aby trafnie rozpoznać osobowość dłużnika i przewidzieć jego zachowania, co umożliwia przyjęcie optymalnej strategii windykacyjnej. Naszym priorytetem jest znalezienie wspólnego języka oraz osiągniecie porozumienia w kwestii kalendarza płatności.

 • Windykacja terenowa

  Realizujemy tysiące zleceń miesięcznie. Działania podejmujemy w ciągu 24 godzin w terminie do dwóch tygodni od przyjęcia usługi. Tak wysoka responsywność jest możliwa dzięki lokalnej sieci negocjatorów rozmieszczonych w różnych miejscach kraju.

 • Skip Tracing

  W przypadku braku informacji o dłużniku nasz zespół specjalistów zgromadzi wszystkie dostępne dane, aby zlokalizować daną osobę.

 • Windykacja prawna

  APS współpracuje z wyspecjalizowanymi kancelariami prawniczymi lub świadczy własne usługi w zakresie odzyskiwania należności na drodze prawnej. Opracowane przez nas zaawansowane procedury umożliwiają skrócenie procesu windykacji prawnej do minimum i jej sprawne przeprowadzenie, w przypadku potrzeby egzekucji długów, bankructwa, niewypłacalności itp. Na tym etapie wdrażamy wszystkie dostępne narzędzia oraz metody. Czynności prawne są skoordynowane z procedurami windykacyjnymi przeprowadzanymi za pośrednictwem call center i/lub w terenie.

 • Przejęcie samochodów

  Naszym nadrzędnym celem jest uzgodnienie z dłużnikiem odpowiedniego kalendarza płatności. Jeżeli jednak wymaga tego sytuacja, dysponujemy odpowiednimi narzędziami umożliwiającymi nam odzyskanie, wycenę i sprzedaż aukcyjną wszystkich typów pojazdów.

 • Zarządzanie kredytami hipotecznymi i ich windykacja

  Aby uchronić dłużnika przed utratą nieruchomości, zawsze staramy się doprowadzić do sprzedaży pozostałych aktywów lub zabezpieczeń. W razie potrzeby integrujemy procesy sprzedaży aukcyjnej zabezpieczeń ze spłatą zabezpieczonych nimi długów.

  Dzięki długofalowej współpracy z lokalnymi instytucjami i urzędami biorącymi udział w procedurach windykacyjnych jesteśmy w stanie zagwarantować płynną oraz szybką sprzedaż rewindykowanych nieruchomości.

 • Doradztwo w zakresie wierzytelności

  Świadczymy różnorodne usługi obejmujące wycenę wierzytelności, ustalenie procedur wewnętrznej windykacji długów oraz ocenę sytuacji finansowej Twojego klienta.

 • Restrukturyzacja

  Postępowanie restrukturyzacyjne to procedura alternatywna, wykorzystywana w w przypadku braku innych rozwiązań. Restrukturyzacja to dla nas narzędzie komplementarne, umożliwiające maksymalizację korzyści na rzecz wszystkich stron transakcji. Korzystamy ze standardowych metod i narzędzi, takich jak przejęcie, przebudowa i sprzedaż zabezpieczeń hipotecznych, a także restrukturyzacja procesów, kontraktów czy umów o pracę itp., w celu redukcji kosztów, przede wszystkim operacyjnych. Działaniom tym towarzyszą zróżnicowane, alternatywne procesy restrukturyzacji finansowej i refinansowania długów.

 • Raporty gospodarcze

  Dla naszych klientów przygotowujemy raporty gospodarcze, których celem jest weryfikacja i gromadzenie informacji biznesowych. Raporty takie obejmują:

  • Specyfikację aktywów: nieruchomości i majątku ruchomego, również w formie fotodokumentacji
  • Informacje dotyczące kapitału własnego lub zobowiązań indywidualnych, zatrudnienia lub miejsca prowadzenia działalności
  • Określenie lokalizacji zabezpieczeń
  • Informacje o nieruchomościach – dane z ewidencji gruntów/ksiąg wieczystych

Skontaktuj się z nami