Cenimy sobie naszych Partnerów, dlatego zapewniamy im najlepszy poziom usług na rynku.

Kreujemy wartości

Dzięki międzynarodowemu zespołowi i rozległej infrastrukturze w regionie znamy lokalny rynek oraz miejscową kulturę, co umożliwia nam szybkie przystosowywanie się do zmian i wybór inwestycji o oczekiwanej rentowności.

Inwestycje realizujemy z wykorzystaniem funduszy, którymi zarządzamy, tworzonych przez inwestorów instytucjonalnych i firmy rodzinne. Na bazie regularnych transakcji przeprowadzamy wspólne inwestycje z uznanymi inwestorami działającymi w sektorze wierzytelności trudnych.

Działamy również na rynku nieruchomości, który oferuje dodatkowe możliwości korzystnych inwestycji w regionie.

Nasze rezultaty

  • 8.1 mld. euro wartości nominalnej nabytych aktywów

    *Na podstawie wartości nominalnej w momencie nabycia.

  • 14 lat doświadczenia w usługach inwestycyjnych

  • Średnia wewnętrzna stopa zwrotu dla inwestorów APS wyższa niż 20%

    *Na podstawie dokumentacji odzyskanych portfolio należności, obejmującej okres trzech lat procesu windykacji lub dłuższy.

  • 82 nabytych pakietów wierzytelności trudnych w regionie

Zarządzanie funduszami

Zarządzając pełnym cyklem inwestycji naszych klientów, wykorzystujemy rozległą wiedzę o lokalnych rynkach i jesteśmy w stanie zapewnić najlepszy zwrot inwestycji.

Cykl taki obejmuje rozpoczęcie i nabycie przedmiotu inwestycji, a następnie fazę zarządzania (regularne sprawozdania okresowe, zarządzanie wydajnością, zarządzanie przepływem środków i inne aspekty związane z relacją z inwestorem).

Świadczymy usługi doradcze w zakresie inwestycji dla czterech funduszy inwestycyjnych, zarówno regulowanych prawnie, jak i niepodlegających nadzorowi regulatora, a także instytucjonalnych inwestorów specjalizujących się w nabywaniu wierzytelnościach trudnych, którzy prowadzą wspólne inwestycje z funduszami APS.

Nieruchomości

W oparciu o naszą głęboką wiedzę i znajomość lokalnych rynków aktywnie poszukujemy rentownych i bezpiecznych możliwości inwestycji w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, gdzie na tych bardziej wymagających rynkach osiągnięcie zadowalających zysków, przy zrównoważonym ryzyku inwestycyjnym, jest o wiele trudniejsze.

Poza wyceną, doradztwem prawnym, konsultacjami technicznymi i innymi usługami powiązanymi, oferujemy kompleksową ocenę ryzyka oraz zarządzanie nieruchomościami, w tym obsługę, consulting i reprezentowanie klienta.