APS Poland

 

Dostałeś list od APS?

Co jeżeli nie mam pieniędzy na spłatę długu i zignoruję APS?

Ignorowanie sytuacji to najgorsze możliwe wyjście.

show-more

Potrzebuję bardziej szczegółowych informacji na temat mojego długu. Jakie szczegóły możecie mi przekazać?

Jesteśmy gotowi przekazać wszystkie informacje na temat waszego długu:

show-more

Call Centrum: +48 501 260 201

Jak APS może pomóc mi w spłacie długu?

Rozumiemy, że każdego może spotkać sytuacja życiowa, w której spłata pełnej sumy staje się trudna.

show-more

Nie rozumiem niektórych z dostarczonych przez was informacji.

Czy możecie mi parę rzeczy wyjaśnić?

show-more

Cenimy sobie naszych Partnerów,
dlatego zapewniamy im najlepszy poziom usług na rynku.

 
 

Szanowni Państwo,

APS POLAND S.A. uprzejmie informuje, iż – w zw. z wejściem w życie w dniu 29 września 2023r. zmian w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – zmianie uległy nazwy funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez APS POLAND S.A.


Wykaz zmian przedstawiono w tabeli poniżej.

Nazwa funduszu
do dnia 28.09.2023 r.
Nazwa funduszu
począwszy od dnia 29.09.2023 r.
MONTON Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MONTON Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
VPF III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty VPF III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności