Komunikacja z akcjonariuszami
 

Komunikacja z akcjonariuszami

Całkowitym i wyłącznym akcjonariuszem APS Poland S.A. jest APS Recovery a.s. – 100% akcji
 

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji z 16.06.2021.pdf