O nas
 

APS powstała w 2004 r. jako członek i własne centrum usługowe. Podczas naszego piętnastoletniego istnienia udało nam się zająć wiodącą pozycję w 15 państwach. Działamy głównie na rynkach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Podstawa naszej działalności opiera się na trzech filarach – zarządzaniem aktywami alternatywnymi, inwestycjach w nieruchomości oraz windykacji długów.

Realizujemy pełen zakres działań, w tym obsługiwanie stron trzecich, zarządzanie portfelem NPL dla inwestorów instytucjonalnym oraz zakup całych portfeli NPL. Aktualnie zarządzamy 100 portfelami NPL z łączną wartością nominalną ponad 11 miliardów EUR.

Nasza spółka nie osiągnęłaby tego wszystkiego bez najwyższych standardów etycznych. Wartość ta była od samego początku ważną i integralną częścią naszej strategii korporacyjnej. Równie ważną dla nas wartością jest ciągłość. Długotrwała współpraca z instytucjami państwowymi i ponadnarodowymi regulatorami oraz bankami świadczy o tym, że APS jest wiarygodnym i stabilnym partnerem. Istotną częścią historii APS są również pracujący dla APS ludzie – to oni stanowią bazę know-how dla całej grupy. 

Nasza historia

Szanowni Państwo,

APS POLAND S.A. uprzejmie informuje, iż – w zw. z wejściem w życie w dniu 29 września 2023r. zmian w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – zmianie uległy nazwy funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez APS POLAND S.A.


Wykaz zmian przedstawiono w tabeli poniżej.

Nazwa funduszu
do dnia 28.09.2023 r.
Nazwa funduszu
począwszy od dnia 29.09.2023 r.
MONTON Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MONTON Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
VPF III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty VPF III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności