Ochrona danych osobowych
 

MONTON - klauzula informacyjna RODO

show-more

VPF III - klauzula informacyjna RODO

show-more

Szanowni Państwo,

APS POLAND S.A. uprzejmie informuje, iż – w zw. z wejściem w życie w dniu 29 września 2023r. zmian w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – zmianie uległy nazwy funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez APS POLAND S.A.


Wykaz zmian przedstawiono w tabeli poniżej.

Nazwa funduszu
do dnia 28.09.2023 r.
Nazwa funduszu
począwszy od dnia 29.09.2023 r.
MONTON Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MONTON Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
VPF III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty VPF III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności